Het programma

Voor alle deelnemers hierbij het programma voor zaterdag 15 juni:

14.00 uur   Aanmelden en uitgifte startnummers en polsbandjes
14.45 uur   Klaar voor de start
15.00 uur   Start 10 van Boreft
16.45 uur   Prijsuitreiking
17.00 uur   BBQ en feestavond
22.00 uur   Aan alles komt een eind